HSE

Giới thiệu

Thời lượng: 05 ngày | Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh | Số lượng học viên: 20 – 25 người

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

– Cung cấp các kiến thức nền tảng về Hệ thống quản lý môi trường và An toàn sức khỏe nghề nghiệp.

– Nâng cao ý thức về an toàn.

– Trang bị các kỹ năng đánh giá – kiểm soát môi trường và an toàn sức khỏe con người.

– Biết nhận diện và đánh giá mối nguy, biện pháp ngăn ngừa các tai nạn xảy ra.

NỘI DUNG CHÍNH

– Cung cấp các kiến thức nền tảng về Hệ thống quản lý môi trường và An toàn sức khỏe nghề nghiệp.

– Nâng cao ý thức về an toàn.

– Trang bị các kỹ năng đánh giá – kiểm soát môi trường và an toàn sức khỏe con người.

– Biết nhận diện và đánh giá mối nguy, biện pháp ngăn ngừa các tai nạn xảy ra.

NỘI DUNG CHÍNH

Nhận diện và Định hướng an toàn

– Luật định Việt Nam về An toàn – Sức khỏe – Môi trường

– Tổng quan về hệ thống An toàn – Sức khỏe – Môi trường

– Đánh giá và nhận diện rủi ro

– Xây dựng ý thức an toàn cho nhân viên

An toàn công trình xây dựng

– Những mối nguy tại công trình xây dựng

– Nguy cơ cháy nổ tại công trình

– Biện pháp ngăn ngừa cháy nổ

An toàn làm việc trên cao

– Những mối nguy khi làm việc trên cao

– An toàn dàn giáo

– An toàn thang khi làm việc

An toàn bảo vệ máy móc

– Những mối nguy khi làm việc với máy móc thiết bị

– Biện pháp an toàn bảo vệ máy móc

An toàn đào xới

– Những mối nguy đào xới

– Biện pháp an toàn khi đào xới

An toàn làm việc với điện

– Những mối nguy với điện

– Biện pháp ngăn ngừa nguy cơ khi làm việc với điện

An toàn hóa chất

– Những mối nguy khi làm việc hóa chất

– Biện pháp an toàn khi làm việc hóa chất

Những công việc phát sinh nhiệt

– Những mối nguy khi làm việc phát sinh nhiệt

– Biện pháp ngăn ngừa khi làm việc phát sinh nhiệt

An toàn thiết bị nâng

– Những loại thiết bị nâng

– Những mối nguy khi làm việc với thiết bị nâng

– Biện pháp an toàn khi làm việc với thiết bị nâng

Kiểm soát môi trường làm việc

– Bụi, khói nơi công trường

– An toàn bức xạ nhiệt

– Ánh sáng, nhiệt độ

– Trơn trượt, té ngã

Họp an toàn đầu giờ

– Cách tổ chức buổi họp an toàn đầu giờ làm việc

Trang bị bảo hộ cá nhân

– Cách trang bị và sử dụng bảo hộ cá nhân phù hợp

THÔNG TIN

Hồ Chí Minh/ Vũng Tàu

6.900.000 Đ


Khóa học liên quan

Skip to toolbar