HYSA_ONLINE

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC V2

TRAINER

Ngô  Tấn Hiếu

DCS operator of ammonia unit at CAMAU fertilizer plant

Kinh nghiệm với Aspen HYSYS and Aspen HYSYS Dynamics  trên 5 năm

Email : tanhieungo@gmail.com cc support@antdemy.vn ( Khi gửi email cho trainer luôn luôn cc thì mới được hỗ trợ.

Phone : 0364968944 or 0932435432 => Các hỗ trợ về cài đặt phần mềm và nội dung khoá học

Group hỗ trợ trên facebook  : https://www.facebook.com/groups/500721730448011

NỘI DUNG KHÓA V1

TẢI PHẦN MỀM  KHÓA V1

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. BẮT ĐẦU VỚI HYSYS

2. MODULE 2

3.MODULE 3

4. MODULE 4

5. MODULE 5

6. MODULE 6

7. MODULE 7

NỘI DUNG KHÓA V2 - ADVANCED

VIDEO PART 1 

Skip to toolbar