PDMS

THÔNG TIN TRAINER

Nguyễn Văn Tân

Skype : tanshipland

Email : tanshipland@gmail.com

https://www.facebook.com/groups/tuhocpdmschuyennghiep/

Facebook cá nhân : https://www.facebook.com/tanshipland.tannguyenvan 

TỔNG QUAN HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG

Ebook tiếng việt cơ bản do Antdemy biên soạn

Ebook tiếng anh 2

BÀI HỌC 

Theo dõi và nếu có thắc mắc có thể đăng bài trực tiếp lên group Trainer sẽ trả lời.

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG

DOWNLOAD & CÀI ĐẶT PDMS

QUI ĐỊNH VỀ THIẾT KẾ TRÊN PDMS 

ĐĂNG NHẬP PROJECT 

THỰC HÀNH PDMS 1 - Foundation 

THỰC HÀNH PDMS 2 - Structural

THỰC HÀNH PDMS 4 - TRUY XUẤT BẢN VẼ

THỰC HÀNH PDMS 5 - TRUY XUẤT VẬT TƯ DỰ ÁN

BÀI TẬP THỰC HÀNH SAU KHÓA HỌC ( tRAINING PROJECT 2 )

Skip to toolbar