PID

THUẬT NGỮ

PFD : Process Flow  Diagram

P & ID : Piping and Instrument Diagram

THÔNG TIN TRAINER

Kỹ sư : Lê Bá Hùng

12 năm công tác tại các tập đoàn lớn. Hiện anh đang công tác tại Technip VietNam

Email : hung.leba@gmail.com

NỘI DUNG BÀI GIẢNG

I : INTRODUCTION

II : TECHNICAL TERM DEFINITIONS ( KEY TERM )

III : REVIEW OF BASIC AND SPECIALIZED SYMBOLS

IV : PROCEDURE FOR THE PREPARATION OF PIPING INSTRUMENT

Skip to toolbar